Sözlükte "kamış" ne demek?

1. Buğdaygillerden sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (arundo donax); bir sıvıyı içmekte kullanılan kamış ya da plastik boru.
2. Bu bitkiden yapılmış; erkeklik organı, penis.
3. Kargı, saz.

Kamış kelimesinin ingilizcesi

n. reed, wattles, straw, cane, bulrush, sedge, penis, dick [sl.], prick [sl.], dong [sl.], tool [sl.], pecker [sl.], cock [sl.], rod [sl.]

Son eklenenler